Ξεκίνησε σήμερα το ταξίδι της αυτογνωσίας, ώστε ο μελλοντικός σου εαυτός να σε ευχαριστεί…

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Χρυσάνθη Συμιανάκη

Κέντρο Συμβουλευτικής & Υποστήριξης
Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Life & Business Coaching

«Η γιατρειά της ψυχής είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια»

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Συνθετικής Συμβούλου Ψυχικής Υγείας - Ψυχοθεραπεύτριας, Χρυσάνθης Συμιανάκη που, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, διατηρεί Κέντρο συμβουλευτικής και Υποστήριξης. Παρέχοντας υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, λειτουργεί πάντα υποστηρικτικά και βοηθητικά, με στόχο:

 

Να αναγνωρίσουμε ό,τι μας πονά από το παρελθόν, να το αποδεχτούμε και να το ξεπεράσουμε!

Να μάθουμε πώς να θέτουμε νέους στόχους & να τους πετυχαίνουμε!

Να μάθουμε υγιείς συνήθειες και μηχανισμούς!

«Η Προσωπική θεραπεία οδηγεί στην εσωτερική ειρήνη, την υγεία, την ευτυχία, την αφθονία και την ελευθερία.
Όλα ξεκινούν μέσα από εμάς και τελειώνουν μέσα σε εμάς»

 

Για τη διασφάλιση της σχέσης θεραπευτή - θεραπευόμενου, η Χρυσάνθη Συμιανάκη βρίσκεται σε συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη, με παρακολούθηση προγραμμάτων που ανήκουν στο πλαίσιο της Ψυχικής Υγείας, αλλά και σε σχέση με την ανάπτυξη του ρόλου της ως Life/Business Coach!

Συχνές ερωτήσεις

Η Συνθετική Σύμβουλος Ψυχική Υγείας - Ψυχοθεραπεύτρια, Χρυσάνθη Συμιανάκη σάς απαντά!

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Χρυσάνθη Συμιανάκη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

hCaptcha